Bonaireplein

 

Woonlocatie
De Haardstee heeft op het Bonaireplein een woonlocatie met 14 appartementen voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek van medische of somatische aard. Hierbij kan men denken aan chronische ziekten, beroerte, diabetes, ouderdom, etc. Psychiatrische problematiek is in mindere mate aanwezig en van passieve aard. De cliënten zijn veelal van middelbare tot (hoog) bejaarde leeftijd.

Deze woonlocatie betreft beschermd verblijf. Er is sprake van een wakende nachtdienst, welke door Libertas geleverd wordt. Deze zorgaanbieder is in hetzelfde gebouw gehuisvest en kan via een oproepsysteem bereikt worden. Begeleiding is voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct aanwezig.

Ons zorgaanbod
Op het Bonaireplein is de specifieke zorg per cliënt zoveel mogelijk individueel gericht en vraaggestuurd. Cliënten hebben een eigen appartement met kookgelegenheid (in overleg). Daarnaast hebben we een steunpunt waar de client overdag en 's avonds altijd terecht kan voor persoonlijke aandacht, activering en praktische ondersteuning. Ontbijt, lunch en avondmaaltijd verzorgen wij op het steunpunt voor cliënten die dit niet zelfstandig kunnen organiseren. De cliënten hebben behoefte aan een veilige, rustige en huiselijke woonomgeving waarbij sprake is van gezamenlijkheid, maar waarbij de inhoud van de begeleiding is afgestemd op de individuele hulpvragen.

De begeleiding die wij op deze locatie bieden heeft als voornaamste doel: het stabiliseren van de begeleidingssituatie. Daarnaast is er voor een deel sprake van begeleiding bij achteruitgang en ontwikkelingsgerichte begeleiding. Indien nodig kan er specifieke hulpverlening (verpleegkunde, geriatrie, psychiatrie, medische zorg, palliatieve zorg, etc.) door derden worden geleverd.

De cliëntbegeleiding
Op basis van de hulpvragen van cliënten en de daarbij behorende indicatie bepalen we de teamsamenstelling. De teamleden werken methodisch en in teamverband, uitgaande van de individuele begeleidingsbehoefte van de cliënt. Wij stellen de teams samen uit een aantal functies: gastvrouw/heer, begeleider, persoonlijk begeleider, coördinerend teambegeleider, locatiehoofd, gedragsdeskundige (op afroep) en teamarts (op afroep).

Vragen of aanmelden?
Voor vragen zijn we bereikbaar via e-mailadres zorgbemiddeling@dehaardstee.nl of via het spreekuur zorgbemiddeling op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 – 12.30 uur via telefoonnummer 071-5144162. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure is te vinden op onze website www.dehaardstee.nl onder Informatie & aanmelden.