Ook zorg aan huis is mogelijk binnen Het Gebouw. Ons Doel ontwikkelt samen met Libertas Leiden een ‘zorgeloos wonen-formule’. Dat maakt het nieuwe wonen in Het Gebouw ook bijzonder.

Kleinschalig Wonen bij Libertas Leiden
“….. Dat voelt nog steeds als thuis….”

In Het Gebouw start Libertas Leiden met 3 groepswoningen voor mensen met dementie.
In een groepswoning wonen 6 à 7 ouderen met dementie. Huiselijkheid staat hierbij centraal.

De groepswoning bestaat o.a. uit een gemeenschappelijke huiskamer met een volledig ingerichte keuken, er wordt gekookt en samen gegeten. Daarnaast hebben de bewoners een eigen appartement. Dit appartement richten bewoners en familie in met eigen meubels. De wensen en gewoontes van de bewoners staan centraal. Zo bepalen de bewoners zelf wanneer ze opstaan en wanneer ze gaan slapen. Een vast team van medewerkers heeft daarbij een ondersteunende en begeleidende rol. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig. De bewoners nemen, als zij dat willen en kunnen, deel aan de dagelijkse activiteiten zoals koken, was vouwen enz. Alles wat ook in een ‘gewoon’ huishouden voorkomt. Familie en vrijwilligers zijn daarbij van harte welkom.

De zorg is persoonlijk en wordt afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de bewoner. Bewoners kunnen zoveel mogelijk het leven leiden dat aansluit bij hun achtergrond en voorkeur.

Meer informatie over kleinschalig wonen? www.centrumkleinschaligwonen.nl en www.wonenmetdementie.nl.

Informatie over dit project wordt gegeven door Sabine Horree, projectleider Kleinschalig Wonen Libertas Leiden, S.Horree@Libertasleiden.nl.