Passend onderwijs in de Brede School Leiden-Noord

Vanaf 2011 zijn alle scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen die door ouders worden aangemeld. Dit kan in de eigen school, maar ook op een andere plek. Binnen de Brede School in Leiden-Noord denken we na over de extra mogelijkheden die we aan kinderen en ouders gaan bieden.