Voor- en vroegschoolse educatie - post project

Doel
Een gezamenlijke opening/afsluiting van een van de Piramideprojecten om de contacten tussen PSZ en BS te vergroten (zowel voor ouders als leidsters).

Activiteit
Gezamenlijk een nieuw project opzetten (post) in de Piramide lijn en daarbij gezamenlijke uitwisselingen te hebben.

Deelnemende partners
De basisscholen Dolfijn, Singel, Springplank en Viersprong en de peuterspeelzalen De Kooi, Noord en Kakelbont Noord.

Periode uitvoering
Januari 2007

Verloop uitvoering
Tijdens het coördinatoren overleg VVE BSLN hebben we gewerkt aan de opzet van een nieuw project. Daarna is iedere coördinator met het plan naar haar achterban gegaan om het verder te laten uitwerken. Er is afgesproken dat er een postbode langs alle deelnemende scholen / PSZ zou gaan en dat ieder school een pakje zou sturen naar een PSZ met daarin iets gezelligs.

Resultaat
Uit de evaluatie van de coördinatiegroep :

Het was een leuk project. Vooral de echte postbode werd goed ontvangen. Verder stonden veel zaken toch nog ver van (in ieder geval) de peuters af. Ook op de basisscholen werd de brievenbus als zeer leuk ervaren. Ook het feit dat er brieven van buiten kwamen. Er is iets fout gegaan met de post naar de Viersprong.

Vervolg c.q. beslissingen
Volgend schooljaar geen nieuw project maar  de uitwisseling zoeken in de bestaande projecten. Afgesproken wordt nog in oktober 2007 een gezamenlijke opening te verzorgen rondom de kinderboekenweek.

Informatie
Bij de genoemde basisscholen , C.stuurman en PSZ is informatie over het project Post op te vragen.

Trends
Niet te groot maken anders wordt het ,mede door de afstand , onoverzichtelijk. Een school koppelen aan een PSZ werkt het best in deze situatie.