Voor- en vroegschoolse educatie - netwerkbijeenkomst

Doel
Het bevorderen van de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie tussen de peuterspeelzalen en basisscholen van de Brede School Leiden-Noord aan de hand van een jaarlijks wisselend thema.

Activiteit
Netwerkbijeenkomst met thema: Bezig zijn met woorden en boeken Gezamenlijke studiebijeenkomst in het kader van VVE van onderwijspartners (BS en PSZ) in de brede school Leiden-Noord

Deelnemende partners
Kleuterleidsters van de basisscholen Dolfijn, Singel, Springplank en Viersprong en peuterspeelzaalleidsters van De Kooi, Noord en Groen Knollenland.

Periode uitvoering
Oktober 2006 

Verloop uitvoering
De workshop werd op één middag gegeven.

Resultaat
De middag is goed bezocht geweest en uit alle geledingen kwamen zeer positieve geluiden. De middag was praktisch en direct bruikbaar de volgende dag in de groep. Juist dat laatste heeft bijgedragen aan het succes van de middag.

Vervolg c.q. beslissingen
N.a.v. de evaluatie in de coördinatiegroep VVE BSLN is besloten voor het volgend cursusjaar (voorjaar 2008) opnieuw een netwerkbijeenkomst in te plannen.

Informatie
Te verkrijgen bij SPL (Cinta Crama) en/of De Springplank (Cora Stuurman).