Logopedisch spreekuur

Thema   Taalstimulering

Doel    Achterstand in ontwikkeling op spraak- taakgebied vroegtijdig signaleren.

Deelnemende partners
Onderwijs advies, ActiVite

Periode uitvoering
Maart t/m december 2007

Verloop uitvoering
Onderzoek door logopediste gedurende 45 minuten. Terwijl een ouder met het kind speelt praat hij/zij met de logopediste over de taal- en spraakontwikkeling van het kind aan de hand van een vragenlijst. Ook eet- en drinkgewoonten die van invloed kunnen zijn worden besproken.
De bevindingen en observaties worden met de ouder besproken.
De logopediste geeft advies en tips hoe de taal, de spraak of de voedingsgewoonten van het kind gestimuleerd kunnen worden.
Eventueel wordt er doorverwezen naar een logopedist.

Resultaat

Ouders zijn heel tevreden dat zij dit aangeboden krijgen op het “eigen” consultatiebureau. Krijgen gedurende het onderzoek ruim tijd en aandacht en gaan vaak gerustgesteld en met advies naar huis.
Bijna alle ouders die zijn doorverwezen naar vrijgevestigde logopedist hebben daar gehoor aan gegeven. Bij enkele kinderen verliep de observatie niet naar wens deze kinderen zijn later tijdens een huisbezoek nogmaals geobserveerd.

Vervolg c.q. beslissingen
Alle consultatiebureaus in Leiden hebben nu een logopedisch spreekuur. Er moeten nog meer kinderen gebruik maken van de mogelijkheid

Informatie
M.Klunder van ActiVite