Naschoolse activiteiten

Skoolzone

Basisschoolkinderen kunnen in BplusC locatie 't Spoortje hun huiswerk of spreekbeurt maken met behulp van internet en informatieve boeken. De kinderen worden geholpen met het zoeken naar informatie.
www.skoolzone.nl is te vinden in de digitale bibliotheek speciaal voor kinderen op www.bplusc.nl

doelgroep
kinderen vanaf 8 jaar van de basisscholen Dolfijn, Singel, Springplank, Viersprong

doel
mediawijsheid

materialen
printer, inbindappartuur, werkplekken

periode
iedere schooldag vanaf 13.30 uur

bijzonderheden
een bibliothecaris van BplusC helpt de kinderen

locatie
BplusC locatie 't Spoortje

inschrijven
melden bij de balie

informatie
Lily Visser van BplusC


Biebbende

Kinderen doen mee aan Biebbende in de Naschoolse Opvang. Zij lezen veel boeken van een schrijver en bereiden het bezoek voor van de schrijver aan BplusC locatie 't Spoortje. Bij de afsluiting zijn ook de ouders, vrienden en andere gezinsleden uitgenodigd.

doelgroep
kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen Dolfijn, Singel, Springplank, Viersprong

doel
leesbevordering, cultuureducatie, ouderbetrokkenheid

periode
september - december

locatie
BplusC locatie 't Spoortje

tarief
gratis

informatie
Lily Visser van BplusC
Y.van Trier van Libertas