Boekenboot

Boekenboot

In het consultatiebueau van Leiden Noord staat een Boekenboot van BplusC. In de Boekenboot zit een selectie prentenboeken voor baby's, peuters en kleuters. Tijdens het wachten, kunnen ouders hun kinderen voorlezen. Ieder half jaar wordt de Boekenboot gevuld met 'nieuwe' boeken. De wijkverpleegkundige gaat in gesprek met ouders over voorlezen en de bibliotheek.

doelgroep
jonge kinderen en hun ouders

doel
leesbevordering, taalstimulering

materialen
prentenboeken

locatie
consultatiebureau Leiden Noord

informatie
Annelies Scholten van Bplus