bouwstenen.gif

De Springplank is een school:
• die kinderen bekend maakt met het Protestants- Christelijke geloof;
• die de kinderen zoveel mogelijk wil leren;
• die kinderen,ouders en leerkrachten structuur, rust en regelmaat biedt;
• die laat zien dat naar school gaan ook leuk kan zijn;
• waar een enthousiast team werkt aan kwaliteit;
• waar ouders betrokken zijn bij hun schoolgaande kind;
• waar kinderen,ouders en leerkrachten zich veilig voelen en ook lijfelijk veilig zijn;
• die in de wijk aanwezig is.

Naam: Protestants-Christelijke Basisschool DE SPRINGPLANK
Adres: Bonaireplein 4, 2315 HG Leiden
Telefoon: 071-5221110
E-mail: mail@springplank.pcsl.nl
Website: www.springplank.pcsleiden.nl 
Directeur: Cora Stuurman

brede_school_007(1).jpg