JES Rijnland

JES gelooft dat kinderen gelijke rechten hebben op kansen in het onderwijs en in de samenleving. Kinderen die opgroeien in gezinnen en wijken met een zwakke sociaaleconomische status en kinderen uit gezinnen met een migratiegeschiedenis hebben vaak minder kansen. Juist voor hen spant JES zich in.

Onder het motto 'vertrouwen in je toekomst' streeft JES ernaar dat kinderen:

  • opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling;
  • gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals peuterspeelzaal, bibliotheek en voor- en vroegschoolse educatie;
  • goed voorbereid aan school beginnen;
  • in het schoolgaan ondersteund en begeleid worden;
  • deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.  

JES is een uitvoerende organisatie die werkt met bevlogen professionals en vrijwilligers. De programma's en activiteiten van JES zijn in twee programmalijnen in te delen:

Opgroeien en opvoeden, alle programma's rond opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering;

Onderwijs en Talent, alle programma's rond talentontwikkeling en coaching.

Contact?

Meer weten over de visie of het werk van JES?

www.jesrijnland.nl

info@jesrijnland.nl

T  071 342 09 00

JES Rijnland (centrale locatie)
Hooglandse Kerkgracht 17s
2312 HS Leiden