Triple P

 De kracht van positief opvoeden

Ouders die hun kinderen aanmoedigen en positieve aandacht geven, motiveren hun kinderen om nieuwe dingen te leren en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Als kinderen iets doen dat u prettig vindt, besteed daar dan aandacht aan. Dan zullen ze dat gedrag vaker laten zien en hoeven ze zich niet vervelend te gaan gedragen om uw aandacht te krijgen.
Tips voor een positieve aanpak:

Beter vaak en kort aandacht geven dan weinig en lang
Het is belangrijk om regelmatig even tijd vrij te maken voor je kind. Vooral als ze naar je toe komen met een vraag. Ze willen dan graag iets te weten komen. Door dan aandacht te geven leren kinderen dat u beschikbaar bent en dat ze altijd bij u terecht kunnen. Ze voelen zich daardoor veilig en gewaardeerd. En ze leren veel van de antwoorden die u geeft.

Gericht prijzen
Kinderen vinden het meestal fijn om geprezen te worden. Als ouders hun kinderen gericht prijzen leren ze welk gedrag u op prijs stelt. Dat houdt in dat je concreet en duidelijk benoemt wat je prettig vindt aan het gedrag van het kind. Bijvoorbeeld: "Fijn dat je zo rustig speelde terwijl ik aan de telefoon was" . Je kind weet dan precies wat hij goed heeft gedaan. Gericht prijzen werkt het beste als je eerlijk bent en ook meent wat je zegt.

Lekker kletsen en luisteren
Vraag je kind hoe zijn dag was en luister naar zijn verhalen. Door met elkaar gesprekjes te voeren leren kinderen zichzelf uit te drukken en hun ideeën te ontwikkelen. Én, ze leren praten en luisteren!. Door veel met elkaar te praten werk je aan een goed contact met je kind.

Laat je kind merken dat je van ‘m houdt
Niet alle kinderen en volwassenen houden evenveel van knuffelen. Gelukkig zijn er ook andere manieren waarmee je een kind kunt laten weten dat je van ‘m houdt: een aai over de bol, een knipoog, hand in hand wandelen etc. Zoek iets wat bij je kind en bij jou past. Zo leren kinderen liefde te ontvangen en liefde te geven. En: het is goed voor hun zelfvertrouwen!!

Wilt u meer informatie over positief opvoeden of? Vraag er naar bij de hier genoemde instellingen, bel met het servicepunt opvoedcursussen telefoon (071) 5163362 of mail met: m.schouten@jso.nl.

Triple P is een positief pedagogisch programma voor ouders dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Queensland, Australië. Over de hele wereld heeft het programma goede resultaten. Professionals van verschillende organisaties werken ermee: JSO, GGD, scholen, peuterspeelzalen, Libertas,Kwadraad, opvoedbureau, JES, Bureau Jeugdzorg, GGZ Rivierduinen, Cardea Activite en het Centrum voor Jeugd en Gezin.